۱۳۹۵-۱۰-۱۸

سیستم های قالب بندی تونلی

یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. نام تونلی به دلیل شکل قالب‌های فلزی همزمان دیوارها و […]