پروژه های مشارکتی

 • ۴۰۰ واحدی مسکن مهر

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
  تاریخ پایان پروژه: 01-03-1393
  سطح زیربنا: 37500 متر
 • ۲۰۱ واحدی مسکن مهر

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
  تاریخ پایان پروژه: 01-11-1391
  سطح زیربنا: 21000 متر
 • ساختمان تجاری مسکونی ارم

  کارفرما: آقای محمد خوشنام
  تاریخ پایان پروژه: 1382/12/14
  سطح زیربنا: 8910 مترمربع