تعدادی از پروژه های باستیان بنا

 • پروژه ۹ واحدی سپیده کاشانی ۹

  کارفرما: تعاونی مسکن کارکنان پلیس فرودگاه
  تاریخ پایان پروژه: 20-04-1385
  سطح زیربنا: 810متر
 • ساختمان تجاری مسکونی ارم

  کارفرما: آقای محمد خوشنام
  تاریخ پایان پروژه: 1382/12/14
  سطح زیربنا: 8910 مترمربع
 • ۶۸ واحدی صدف

  کارفرما: اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مسکن خراسان جنوبی
  تاریخ پایان پروژه: 01-12-1388
  سطح زیربنا: 8800 متر
 • ۲۰۱ واحدی مسکن مهر

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
  تاریخ پایان پروژه: 01-11-1391
  سطح زیربنا: 21000 متر
 • ۱۰۲ واحدی صدف

  کارفرما: اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مسکن خراسان جنوبی
  تاریخ پایان پروژه: 01-12-1388
  سطح زیربنا: 13200 متر
 • ۵۲ واحدی سجاد شهر

  کارفرما: شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران بیرجند
  تاریخ پایان پروژه: 01-12-1388
  سطح زیربنا: 4940 متر