ساختمان بتن‌آرمه درجا با قالب‌های عایق ماندگار پلی استایرنی

این سیستم،شیوه اجرای ساختمان بتن‌آرمه درجا با قالب‌های عایق ماندگار پلی استایرنی می‌باشد که سازه حاصل از آن،یک ساختمان بتن مسلح و در زمره سازه های متداول ،تلقی می‌شود .در این سیستم ساختمانی قالب‌های دیوار و سقف با استفاده از مفتول آهن گالوانیزه به قطر2.2 میلی متر ،به صورت شبکه جوش درآمده ،در محل کارخانه ساخته شده و در وجوه داخلی و خارجی قالب پانل‌هایی از مصالح عایق کننده مانند پلی استایرن منبسط شونده کند سوز،قرار داده می‌شود .قالب‌های دیوار بتنی با امکان آرماتور بندی به میزان مورد نیاز و با ضخامت مورد نظر طراح از 80 تا 500 میلی متر و بیشتر برای دیوارها و قالب‌های سقف،به صورت تیر دال یک یا دو طرفه با عمق و فواصل تیرچه های متغیر و دلخواه ،توسط خطوط تولید در مقیاس نسبتاً زیاد ،قابل تولید است .خط تولید کارخانه این سیستم ،می‌تواند مدول های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی را تولید کند .مدول های کارخانه ای این سیستم سبک بوده و قابلیت حمل و نقل و نصب سریع در اجرا را دارا می‌باشد به طوری که اجرای بالغ بر 20 متر مربع نفر-روز کاری را مقدور می‌کند ضخامت نسبتاً قابل ملاحظه دیوارهای تمام شده معماری را می‌توان یکی از محدویت های این سیستم عنوان کرد . الزامات روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار 1. استفاده از این روش برای احداث دیوارهای باربر برشی بتنی قابل استفاده می‌باشد . 2. بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای حاصل از این روش اجرا به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش‌های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800رعایت شود . 3. لازم است در طراحی وساخت دیوارهای باربر برشی ،تمامی الزامات و ضوابط مندرج در استاندارد 2800 ایران (آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله )آیین نامه بتن ایران (آبا) و مباحث مهم مقررات ملی ساختمان رعایت شود . 4. هرگونه محدودیت کاربرد برای این سیستم با توجه به مشخصات هندسی و میلگردگذاری دیوارها و مشخصات مصالح با توجه به مراجع فوق باید رعایت شود . 5. حذاقل ضخامت دیوارهای بتنی نباید از 15 سانتی متر کمتر باشد . 6. مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزا قالب بندی مانذگار ،باید مطابق با استاندارد های بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد . 7. مشخصات سایر مصالح مصرفی باید مطابق استانداردها وآیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی باشد . 8. پلی استایرن منبسط شونده باید از نوع کند سوز مطابق با استانداردASTM یا سایر استاندارد های بین المللی باشد . 9. محافظت پلی استایرن با ضخامت کافی از اندودهای مناسب با توجه به شرایط داخلی و خارجی صورت گیرند . 10. رعایت مبحث سوم مقررات ملی سختمان درخصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان ،کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی الزامی است 11.صدابندی هوا برد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات می‌بایست طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود . 12.الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث 19 مقررا ت ملی ساختمان رعایت شود . 13..لازم است تمهیدات لازم مناسب باشرایط مختلف اقلیمی و محیط‌های خورنده ایران صورت پذیرد 14.اخذ گواهی نامه فنی برای محصول تولیدی ،پس از راه اندازی خط تولید کارخانه ،از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است . 15.پوشش ملات مناسب برای مفتول‌های فولاد در بدنه داخلی وخارجی تأمین گردد.
آیا در جستجوی یک پیمانکار برای انجام با کیفیت و مقرون به صرفه پروژه بعدی خود هستید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *